14
Sep
2021
Time: 15:30 - 18:00

Linköping, Sweden

Annual General Meeting 2021

The 2021 Annual General Meeting (AGM) is scheduled for Tuesday, September 14, 2021, at 3.30 p.m (CET) in Linköping, Sweden.

Notice

The notice of the AGM will be publicly announced and made available on the company’s website not earlier than six weeks and not more than four weeks prior to the Meeting date.

Nomination Committee and how to submit proposals

A Nomination Committee has been appointed in accordance with the resolution of the 2020 AGM.

Shareholders who wish to submit proposals may do so in writing to the Nomination Committee by email info.investor@sectra.com, or by mail
Sectra AB
Attn. Nomination Committee
Teknikringen 20
SE-583 30 Linköping
Sweden.

In order for a proposal to be addressed, the Nomination Committee must have received it in good time prior to the publication of the notice of the AGM.

The Nomination Committee’s proposals will be presented in the notice of the AGM and made available on the company’s website.

Proposals to the AGM and documentation

Proposals will be presented in the notice of the AGM and made available on the company’s website. When available,  please find proposals and documentation under the separate tab Documents and forms.

This list will be updated with new documents when available.

Complete proposals will also be available at the company’s office in Linköping, Sweden. Shareholders wishing to take part of these documents may notify the company, whereupon the documents will be sent by mail to the address provided.

Sectras årsstämma är planerad att hållas kl. 15:30 den 14 september 2021 i Linköping.

Kallelse

Kallelse till årsstämman offentliggörs och publiceras på hemsidan tidigast sex veckor och senast fyra veckor före årsstämman. Dokumentet kommer att finnas under Handlingar nedan.

Valberedning och hur du lämnar förslag

En valberedning har tillsatts i enlighet med det beslut som togs vid årsstämman 2020. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig skriftligen till valberedningen via e-post info.investor@sectra.com eller på adress Sectra AB
Att. Valberedningen
Teknikringen 20
583 30 Linköping.

För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste det ha inkommit i god tid innan kallelsen till årsstämman ska ske.

Handlingar

När de är tillgängliga kommer fullständiga förslag till beslut, formulär för förhandsröstning, anmälan och fullmakt samt annan dokumentation att finnas tillgänglig nedan och på Sectras kontor i Linköping. Aktieägare som vill få dessa handlingar översända med post kan kontakta bolaget per telefon 013-23 52 00 eller via e-post info.investor@sectra.se.

 

Can’t find what you were looking for or do you have any specific questions?