Avstämningsdag för aktiesplit i Sectra AB fastställd

Sep 17, 2021 | Financial Information

Linköping – 17 september, 2021 – Vid medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectras (STO: SECT B) årsstämma den 14 september 2021 beslutades om en uppdelning av aktier (så kallad split) innebärande att varje nuvarande aktie, oavsett serie, delas upp i fem aktier av samma serie (5:1). Styrelsen bemyndigades att bestämma avstämningsdag för uppdelningen och har beslutat att avstämningsdagen ska vara den 27 september 2021.

Uppdelningen av bolagets aktier sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta någon åtgärd. Genom uppdelningen ökar det totala antalet aktier i bolaget till 192 627 470, varav 13 103 460 aktier av serie A och 179 524 010 aktier av serie B.

Sista dag för handel i Sectras aktie före uppdelningen är den 23 september 2021. Första dag för handel i Sectras aktie efter uppdelningen är den 24 september 2021. Detta innebär att aktiekursen från och med den 24 september 2021 kommer att återspegla effekten av uppdelningen. 

Till följd av spliten kommer aktierna i Sectra att från och med den 24 september 2021 byta ISIN-koder. Ny ISIN-kod för A-aktien är SE0016803233 och för B-aktien SE0016803241. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sectra AB (publ) ska offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 17 september kl. 08:25.

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2020/2021 till 1 632 MSEK. Sectra är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök Sectras hemsida.

Files