23
Sep
2021
to
27
Sep
2021

Share split 2021

The Annual General Meeting (AGM) September 14, 2021, resolved on a share split whereby each Sectra share, regardless of class, will be split into five shares of the same class. The record date for the share split is 27 September. As a result of the share split, the total number of shares in the company will increase to 192,627,470, consisting of 13,103,460 Class A shares and 179,524,010 Class B shares.

  • 23 September: Last day of trading in Sectra shares before the split.
  • 24 September: First day of trading in Sectra shares after the split.
  • 27 September: Record day for share split. Every share will be divided into five shares.

ISIN codes

Ordinary shares BEFORE split

  • SECT AK A: SE0014609053
  • SECT AK B: SE0014609061

Ordinary shares AFTER split

  • SECT AK A: SE0016803233
  • SECT AK B: SE0016803241

Information om split 2021

Årsstämman 2021 beslutade den 14 september om en uppdelning av aktier (så kallad split). Beslutet innebär att varje nuvarande aktie, oavsett serie, delas upp i fem aktier av samma serie (5:1). Uppdelningen av bolagets aktier sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta någon åtgärd. Till följd av spliten kommer aktierna i Sectra att byta ISIN-koder.

Genom uppdelningen ökar det totala antalet aktier i bolaget till 192 627 470, varav 13 103 460 aktier av serie A och 179 524 010 aktier av serie B.

Tidplan

  • 23 september  Sista dag för handel i Sectras aktie FÖRE uppdelningen.
  • 24 september Första dag för handel i Sectras aktie EFTER uppdelningen.
  • 27 september  Avstämningsdag för uppdelning av aktier. Varje aktie delas i fem aktier.