Deklarationshjälp

Hur du beräknar anskaffningsutgiften för inlösenaktier i Sectra

This information only applies to taxpayers in Sweden.

Sectras inlösenprogram 2018

Årsstämman i Sectra beslutade om ett inlösenprogram som genomfördes under oktober 2018 där 4,50 kronor per aktie överfördes till aktieägarna. Inlösen eller försäljning av Sectras inlösenaktier 2018 (beteckning SECT IL A och SECT IL B) deklareras som försäljning av aktier på blankett K4. Anskaffningsutgiften för inlösenaktierna kan beräknas på följande sätt:

  • Skatteverkets allmänna råd som innebär att du fördelar av viss del av den aktuella anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna på inlösenaktierna.
  • Alternativt kan schablonmetoden användas om transaktionen avser av inlösenaktier av serie B.

 

Exempel baserat på Skatteverkets allmänna råd

Enligt Skatteverkets allmänna råd för Sectras inlösenaktier 2018 bör 98,2 procent av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie av serie A eller serie B i Sectra AB hänföras till kvarvarande aktie och 1,8 procent till inlösenaktien i respektive serie.

Om anskaffningsutgiften för en (1) aktie av serie B i Sectra omedelbart före aktieuppdelningen var 100 kr ska (100 x 0,018=) 1,80 kr hänföras till inlösenaktien. Den kvarvarande aktien får därefter en anskaffningsutgift på (100 – 1,80 =) 98,20 kr. Säljs eller löses inlösenaktien in för 4,50 kr uppkommer en kapitalvinst på (4,50 – 1,80 =) 2,70 kr per inlösenaktie.

 

Exempel baserat på schablonmetoden

Eftersom inlösenaktierna av serie B handlades under en viss tid anses dessa vara marknadsnoterade. Däremot anses inlösenaktierna av serie A inte vara marknadsnoterade och schablonmetoden kan därmed inte användas för dessa.

Schablonmetoden innebär att anskaffningsutgiften får beräknas till 20 procent av den mottagna ersättningen för inlösta eller sålda inlösenaktier. Detta motsvarar en anskaffningsutgift på (4,50 x 0,2=) 0,90 kronor per inlöst inlösenaktie.

Om ersättningen för en inlösenaktie av serie B uppgick till 4,50 kronor genom försäljning eller inlösen, uppkommer vid beräkning enligt schablonmetoden en kapitalvinst på (4,50 – 0,90 =) 3,60 kronor.

 

Information från Skatteverket

 

Information om Sectras inlösenprogram 2018

Tidigare inlösenprogram

Årsstämman i Sectra beslutade om ett inlösenprogram som genomfördes under oktober 2017 där 4,50 kronor per aktie överfördes till aktieägarna. Inlösen eller försäljning av Sectras inlösenaktier 2017 (beteckning SECT IL A och SECT IL B) deklareras som försäljning av aktier på blankett K4. Anskaffningsutgiften för inlösenaktierna kan beräknas på följande sätt:

  • Skatteverkets allmänna råd som innebär att du fördelar av viss del av den aktuella anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna på inlösenaktierna.
  • Alternativt kan schablonmetoden användas om transaktionen avser av inlösenaktier av serie B.

Exempel baserat på Skatteverkets allmänna råd

Enligt Skatteverkets allmänna råd för Sectras inlösenaktier 2017 bör 96,8 procent av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie av serie A eller serie B i Sectra AB hänföras till kvarvarande aktie och 3,2 procent till inlösenaktien i respektive serie.

Om anskaffningsutgiften för en (1) aktie av serie B i Sectra omedelbart före aktieuppdelningen var 100 kronor ska (100 x 0,032=) 3,20 kronor hänföras till inlösenaktien. Den kvarvarande aktien får därefter en anskaffningsutgift på (100 – 3,20 =) 96,80 kronor. Säljs eller löses inlösenaktien in för 4,50 kronor uppkommer en kapitalvinst på (4,50 – 3,20 =) 1,30 kronor per inlösenaktie.

Exempel baserat på schablonmetoden

Eftersom inlösenaktierna av serie B handlades under en viss tid anses dessa vara marknadsnoterade. Däremot anses inlösenaktierna av serie A inte vara marknadsnoterade och schablonmetoden kan därmed inte användas för dessa.

Schablonmetoden innebär att anskaffningsutgiften får beräknas till 20 procent av den mottagna ersättningen för inlösta eller sålda inlösenaktier. Detta motsvarar en anskaffningsutgift på (4,50 x 0,2=) 0,90 kronor per inlöst inlösenaktie.

Om ersättningen för en inlösenaktie av serie B uppgick till 4,50 kronor genom försäljning eller inlösen, uppkommer vid beräkning enligt schablonmetoden en kapitalvinst på (4,50 – 0,90 =) 3,60 kronor.

Information från Skatteverket

Information om Sectras inlösenprogram 2017

Årsstämman i Sectra beslutade om ett inlösenprogram som genomfördes under oktober 2016 där 4,50 kr per aktie överfördes till aktieägarna. Inlösen eller försäljning av Sectras inlösenaktier (beteckning SECT IL A och SECT IL B) deklareras som försäljning av aktier på blankett K4.

Beräkning av anskaffningsutgiften för inlösenaktier av serie B kan beräknas enligt:

  • Skatteverkets allmänna råd som innbär att du fördelar en viss del av den aktuella anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna på inlösenaktierna.
  • eller schablonmetoden.

Exempel baserat på Skatteverkets allmänna råd

Enligt Skatteverkets allmänna råd bör 96,9 procent av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie av serie A eller serie B i Sectra AB hänföras till kvarvarande aktie och 3,1 procent till inlösenaktien i respektive serie.

Det innebär att om anskaffningsutgiften för en (1) aktie av serie B i Sectra omedelbart före aktieuppdelningen var 100 kr ska (100 x 0,031=) 3,10 kr hänföras till inlösenaktien. Den kvarvarande aktien får därefter en anskaffningsutgift på (100 – 3,10 =) 96,90 kr. Säljs eller löses inlösenaktien in för 4,50 kr uppkommer en kapitalvinst på (4,50 – 3,10 =) 1,40 kr per inlösenaktie.

Exempel baserat på schablonmetoden

Alternativt kan schablonmetoden användas för marknadsnoterade aktier. Eftersom inlösenaktierna av serie B handlades under en viss tid anses dessa vara marknadsnoterade. Däremot anses inlösenaktierna av serie A inte vara marknadsnoterade och schablonmetoden kan därmed inte användas för dessa.

Schablonmetoden innebär att anskaffningsutgiften får beräknas till 20 procent av den mottagna ersättningen (4,50 x 0,2 = 0,90 kr) för inlösta eller sålda inlösenaktier. Detta motsvarar en anskaffningsutgift på 0,90 kr per inlösenaktie.

Om ersättningen för en inlösenaktie av serie B uppgick till 4,50 kr genom försäljning eller inlösen, uppkommer vid beräkning enligt schablonmetoden (4,50 – 0,90 = 3,60) en kapitalvinst på 3,60 kr per inlösenaktie.

Information från Skatteverket

Information om Sectras inlösenprogram 2016

Årsstämman i Sectra beslutade om ett inlösenprogram som genomfördes under oktober 2015 där 4,50 kr per aktie överfördes till aktieägarna. Inlösen eller försäljning av Sectras inlösenaktier (beteckning SECT IL B) deklareras som försäljning av aktier på blankett K4.

Beräkning av anskaffningsutgiften för inlösenaktier av serie B kan beräknas genom schablonmetoden eller enligt Skatteverkets allmänna råd som innbär att du fördelar av viss del av den aktuella anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna på inlösenaktierna.

Exempel baserat på Skatteverkets allmänna rådet

Enligt Skatteverkets allmänna råd bör 95,8 procent av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie av serie A eller serie B i Sectra AB hänföras till kvarvarande aktie och 4,2 procent till inlösenaktien.

Om anskaffningsutgiften för en (1) aktie av serie B i Sectra omedelbart före aktieuppdelningen var 40 kr ska (40 x 0,042=) 1,68 kr hänföras till inlösenaktien. Den kvarvarande aktien får därefter en anskaffningsutgift på (40 – 1,68 =) 38,32 kr. Säljs eller löses inlösenaktien in för 4,50 kr uppkommer en kapitalvinst på (4,50 – 1,68 =) 2,82 kr.

Exempel baserat på schablonmetoden

Alternativt kan schablonmetoden användas för marknadsnoterade aktier. Eftersom inlösenaktierna av serie B handlades under en viss tid anses dessa vara marknadsnoterade. Däremot anses inlösenaktierna av serie A inte vara marknadsnoterade och schablonmetoden kan därmed inte användas för dessa.

Schablonmetoden innebär att anskaffningsutgiften får beräknas till 20 procent av den mottagna ersättningen för inlösta (4,50 x 0,2= 0,90 kr) eller sålda inlösenaktier.

Om ersättningen för en inlösenaktie av serie B uppgick till 4,50 kr genom försäljning eller inlösen, uppkommer vid beräkning enligt schablonmetoden en kapitalvinst på (4,50 – 0,90 =) 3,60 kr.

Information från Skatteverket

Information om Sectras inlösenprogram 2015

Årsstämman i Sectra beslutade om ett inlösenprogram som genomfördes under oktober 2014 där 4,50 kr per aktie överfördes till aktieägarna. Enligt Skatteverkets allmänna råd bör 95,3 procent av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie av serie A eller serie B i Sectra AB hänföras till kvarvarande aktie och 4,7 procent till inlösenaktien.

Inlösen eller försäljning av Sectras inlösenaktier (beteckning SECT IL B) deklareras som försäljning av aktier på blankett K4.

Exempel baserat på det allmänna rådet

Om anskaffningsutgiften för en (1) aktie av serie B i Sectra omedelbart före aktieuppdelningen var 40 kr ska (40 x 0,047=) 1,88 kr hänföras till inlösenaktien. Den kvarvarande aktien får därefter en anskaffningsutgift på (40 – 1,88 =) 38,12 kr. Säljs eller löses inlösenaktien in för 4,50 kr uppkommer en kapitalvinst på (4,50 – 1,88 =) 2,62 kr.

Exempel baserat på schablonmetoden

Alternativt kan schablonmetoden användas för marknadsnoterade aktier. Eftersom inlösenaktierna av serie B handlades under en viss tid anses dessa vara marknadsnoterade. Däremot anses inlösenaktierna av serie A inte vara marknadsnoterade och därmed kan inte schablonmetoden användas för dessa. Schablonmetoden innebär att anskaffningsutgiften får beräknas till 20 procent av den mottagna ersättningen för inlösta (4,50 x 0,2= 0,90 kr) eller sålda inlösenaktier.

Om ersättningen för en inlösenaktie av serie B uppgick till 4,50 kr genom försäljning eller inlösen, uppkommer vid beräkning enligt schablonmetoden en kapitalvinst på (4,50 – 0,90 =) 3,60 kr.

Årsstämman i Sectra AB beslutade 2013 att överföra 4,50 kr per aktie till aktieägarna genom ett obligatoriskt inlösenförfarande under augusti 2013. Enligt Skatteverkets allmänna råd som publicerades den 11 oktober 2013 bör 92 procent av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie av serie A eller serie B i Sectra AB hänföras till kvarvarande aktie och 8 procent till inlösenaktien.

Inlösen av Sectras inlösenaktier (beteckning SECT IL B) deklareras som försäljning av aktier på blankett K4 vid taxering 2014.

Exempel baserat på det allmänna rådet

Om anskaffningsutgiften för en aktie av serie B i Sectra omedelbart före aktieuppdelningen var 40 kr ska (0,08 x 40 =) 3,20 kr hänföras till inlösenaktien. Den kvarvarande aktien får därefter en anskaffningsutgift på (40 – 3,20 =) 36,80 kr.

Säljs eller löses inlösenaktien in för 4,50 kr uppkommer en kapitalvinst på (4,50 – 3,20 =) 1,30 kr.

Exempel baserat på schablonmetoden

Alternativt kan schablonmetoden användas för marknadsnoterade aktier. Eftersom inlösenaktierna av serie B handlades under en viss tid anses dessa vara marknadsnoterade. Däremot anses inlösenaktierna av serie A inte vara marknadsnoterade. Schablonmetoden innebär att anskaffningsutgiften får beräknas till 20 procent av den mottagna ersättningen för inlösta eller sålda inlösenaktier.

Om ersättningen för en inlösenaktie av serie B uppgick till 4,50 kr (genom försäljning eller inlösen), uppkommer vid beräkning enligt schablonmetoden en kapitalvinst på (4,50 – 0,90 =) 3,60kr.