06
Oct
2023
to
27
Oct
2023

Share redemption program 2023

The 2023 Annual General Meeting (AGM) resolved to distribute SEK 1.10 per share to the shareholders through a share redemption program. Below you find information about the redemption procedure that will take place during October 2023.

The procedure for the redemption of shares means that each share, both Class A and Class B shares, will be divided into two new shares. One of the new shares will be a so-called redemption share. The redemption will happen automatically and no action is required from the shareholder. The amount payable for each redemption share is SEK 1.10.

Shareholders of Class B shares who wish to trade in redemption shares will be offered such an opportunity on Nasdaq Stockholm during the period 11–20 October 2023.

Please find further information about the redemption procedure in the brochure:

 • 7 September: Decision by the Annual General Meeting
 • 6 October: Last day of trading in Sectra shares including the right to redemption shares
 • 9 October: First day of trading in Sectra excluding the right to redemption shares
 • 10 October: Record day for the division of shares
 • 11–20 October: Trading in redemption shares on Nasdaq Stockholm
 • 24 October: Record day for redemption of redemption shares
 • 27 October: Preliminary date for payment of redemption amount via Euroclear

It will be possible to trade in redemption shares of Class B on Nasdaq Stockholm October 11-20.

ISIN codes

Redemption shares

 • SECT AK IL A: SE0020539336
  SECT AK IL B: SE0020539344

Ordinary shares BEFORE split

 • SECT AK A: SE0018245946
  SECT AK B: SE0018245953

Ordinary shares AFTER split

 • SECT AK A: SE0020539302
  SECT AK B: SE0020539310

Fractional shares BEFORE split

 • DR A 980803: SE0018689762
 • DR B 980803: SE0018689770

Fractional shares AFTER split

 • DR A 980803: SE0020975530
 • DR B 980803: SE0020975548

Under förutsättning att Sectras årsstämman den 7 september 2023 beslutar enligt styrelsens förslag kommer 1,10 krona per aktie överföras till aktieägarna genom ett obligatoriskt inlösenförfarande.

Inlösenförfarandet innebär att varje aktie, såväl A- som B-aktie, delas i två nya aktier. En av de nya aktierna kommer att vara en så kallad inlösenaktie. Inlösenförfarandet sker automatiskt, det vill säga ingen åtgärd krävs från aktieägaren.

Aktieägare som vill handla i inlösenaktier av serie B kommer att erbjudas sådan möjlighet på Nasdaq Stockholm den 11–20 oktober 2023.

Ytterligare information om programmet finner du i denna broschyr:

Tidplan för inlösenprogram 2023

 • 6 okt: Sista dag för handel med Sectra-aktien inklusive rätt till inlösenaktier.
 • 9 okt: Första dag för handel med Sectra-aktien exklusive rätt till inlösenaktier.
 • 10 okt: Avstämningsdag för uppdelning av aktier i inlösenförfarandet.
 • 11–20 okt: Handel i inlösenaktier.
 • 24 okt: Avstämningsdag för indragning av inlösenaktierna.
 • 27 okt: Preliminär dag för utbetalning från Euroclear Sweden av inlösenlikvid.