5
Sep
2019
Time: 15:30 - 18:00

Linköping, Sweden

Annual General Meeting 2019

The Annual General Meeting (AGM) will be held on September 5, 2019, 3.30 p.m. CET in Linköping, Sweden. Shareholders who attend the AGM are invited to visit Sectra’s office at Teknikringen 20 in Linköping after the AGM, where the company will treat visitors with a light meal and show its products designed for a healthier and safer society.

Notice

Proposals will be presented in the notice of the AGM and be available on this website not earlier than six weeks but more than four weeks prior to the Meeting date. Shareholders are entitled to have a matter addressed by the AGM. To ensure that the company has time to include matters in the notice, requests for matters to be addressed by the AGM must be received by the company not later than seven weeks before the AGM.

Requests to have matters addressed by the AGM are to be submitted to the Board in writing by:

  • email to info.investor@sectra.com
  • mail to Sectra AB, Attn. Board of Directors, Teknikringen 20, SE-583 30 Linköping, Sweden

Nomination committee

A Nomination committee has been appointed. Shareholders who wish to submit proposals may do so in writing to the Nomination committee by:

  • email to info.investor@sectra.com
  • mail to Sectra AB, Attn. Nomination committee, Teknikringen 20, SE-583 30 Linköping, Sweden

Sectras årsstämma kommer att hållas kl. 15:30 den 5 september 2019 i Linköping. De aktieägare som närvarar vid årsstämman är efter stämman välkomna att besöka Sectras kontor på Teknikringen 20 i Linköping där bolaget bjuder på enklare förtäring och visar sina produkter för ett friskare och tryggare samhälle.

Kallelse

Kallelse till årsstämma ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman och publiceras på denna hemsida. Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat på årsstämma. För att bolaget med säkerhet ska hinna ta in ärende i kallelsen bör begäran om att ärende ska tas upp på årsstämman ha nått bolaget senast 7 veckor före stämman. Begäran om att få ett ärende behandlat på stämman ska skriftligen ställas till styrelsen via e-post info.investor@sectra.se eller på adress Sectra AB, Att. Styrelsen, Teknikringen 20, 583 30 Linköping.

Valberedning

En valberedning är tillsatt. Aktieägare som önskar lämna förslag kan vända sig skriftligen till valberedningen via e-post info.investor@sectra.com eller på adress Sectra AB, Att. Valberedningen, Teknikringen 20, 583 30 Linköping. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste det ha inkommit i god tid innan kallelsen till årsstämman ska ske.

Dokument