15
Oct
2021
to
5
Nov
2021

Share redemption program 2021

The Annual General Meeting (AGM) September 14, 2021, resolved on a procedure for the automatic redemption of shares. The amount payable for each redemption share shall be SEK 0.90 taking into account the proposed division of shares (or 4.50 SEK before the proposed share split 5:1).

 • 14 September: Annual General Meeting
 • 15 October: Last day of trading in Sectra shares including the right to redemption shares
 • 18 October: First day of trading in Sectra excluding the right to redemption shares
 • 19 October: Record day for share split. Every share will be divided into two shares, of which one will be a redemption share
 • 20–29 October: Trading in redemption shares on Nasdaq Stockholm
 • 2 November: Record day for redemption of redemption shares
 • 5 November: Preliminary date for payment of redemption settlement via Euroclear

ISIN codes

Redemption shares – it will be possible to trade in Class B redemption shares on Nasdaq Stockholm October 20-29.

 • SECT AK IL A: SE0016278204
 • SECT AK IL B: SE0016278212

Ordinary shares BEFORE split

 • SECT AK A: SE0016803233
 • SECT AK B: SE0016803241

Ordinary shares AFTER split

 • SECT AK A: SE0016278188
 • SECT AK B: SE0016278196

Information om Sectras inlösenprogram 2021

Årsstämman 2021 beslutade den 14 september att 0,90 kronor per aktie (efter beaktande av den uppdelning av aktier som styrelsen föreslår) överförs till aktieägarna genom ett obligatoriskt inlösenförfarande. Ingen ordinarie utdelning föreslås.

Tidplan för inlösenprogram 2021

 • 14 sep  Årsstämma
 • 15 okt  Sista dag för handel med Sectra-aktien inklusive rätt till inlösenaktier
 • 18 okt  Första dag för handel med Sectra-aktien exklusive rätt till inlösenaktier
 • 19 okt  Avstämningsdag för uppdelning av aktier. Varje aktie delas i en ordinarie aktie och en inlösenaktie.
 • 20–29 okt  Handel i inlösenaktier
 • 2 nov  Avstämningsdag för indragning av inlösenaktierna
 • 5 nov  Preliminär dag för utbetalning från Euroclear av inlösenlikvid

För ytterligare information om inlösenförfarandet läs: