06
Sep
2018

Linköping, Sweden

Annual General Meeting 2018

The 2018 Annual General Meeting (AGM) was held on September 6, 2018, 3.30 p.m. CET. More than 100 people attended the AGM. Employees treated the guests to musical entertainment and demonstrated products for a healthier and safer society. Carl-Erik Ridderstråle and Jakob Svärdström were recognized for their long-standing work on the Board. Jan-Olof Brüer was elected as the new Chairman of the Board and Birgitta Hagenfeldt was elected as a new Board member. Among other items on the agenda, the AGM resolved to transfer SEK 4.50 per share to the shareholders through a redemption procedure. Thanks to everyone who took part!

Sectras årsstämma 2018 hölls kl. 15:30 den 6 september 2018 på Collegium, Teknikringen 7 i Linköping. Över 100 personer besökte årsstämman. Medarbetare välkomnade ägarna med musikunderhållning och visade produkter för ett friskare och tryggare samhälle. Carl-Erik Ridderstråle och Jakob Svärdström avtackades för sitt mångåriga arbete i styrelsen. Jan-Olof Brüer valdes till ny styrelseordförande och Birgitta Hagenfeldt nyvaldes som ledamot till styrelsen. Stämman beslutade bland annat att överföra 4,50 kronor per aktie till aktieägarna genom ett inlösenprogram. Tack till alla som deltog!