13
Sep
2017

Linköping, Sweden

Annual General Meeting 2017

The 2017 Annual General Meeting (AGM) was held 3:30 p.m. September 13, 2017, in Linköping, Sweden. Around 100 people were in attendance at the AGM. Among other items on the agenda, Tomas Puusepp and Ulrika Hagdahl were elected as new Board members and the AGM resolved to transfer SEK 4.50 per share to shareholders through a redemption procedure. Employees treated the guests to musical entertainment and demonstrated products for a healthier and safer society. Thanks to everyone who took part!

Årsstämma 2017 hölls kl. 15:30 den 13 september, 2017, i Linköping. Omkring 100 personer besökte stämman. Tomas Puusepp och Ulrika Hagdahl nyvaldes som ledamöter till styrelsen och stämman beslutade bland annat att överföra 4,50 kronor per aktie till aktieägarna genom ett inlösenprogram. Medarbetare bjöd på musikunderhållning och visade produkter för ett friskare och tryggare samhälle. Tack till alla som deltog!