Sectras kapitalmarknadsdag – fokus på affärsområde Imaging IT Solutions

Jan 17, 2019 | Financial Information

Linköping – 17 januari 2019 – I dag arrangerar medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) en kapitalmarknadsdag i Linköping. Temat för eventet är Sectra i dag och tre år framåt inom bolagets största affärsområde Imaging IT Solutions.

Dagen inleds av koncernchef och vd Torbjörn Kronander med en uppdatering om vad Sectra gör och var koncernen står i dag. Därefter skiftas fokus till affärsområdet Imaging IT Solutions kunderbjudanden, marknadstrender, strategiska prioriteringar och tillväxtområden. Programmet avslutas med en genomgång av möjligheterna med AI inom radiologi och patologi samt hur Sectra positionerar sig för att möta förändringarna inom bilddiagnostik och medicin i framtiden.

Vi lever i en snabbt föränderlig värld där sjukvården i hela världen står inför såväl stora utmaningar som möjligheter. Inom Imaging IT är vi specialiserade på bildbaserad diagnostik för radiologi, patologi och i ökande utsträckning även kardiologi. Dagen kommer att handla om hur vi positionerar oss inom dessa områden för att möta kundernas behov av lösningar som ökar produktiviteten, samordnar resurser och förbättra vårdkvaliteten. Det är så vi bidrar till att fler patienter kan få vård och att fler liv kan räddas, säger Marie Ekström Trägårdh, vd affärsområde Imaging IT Solutions och vice vd Sectra AB.

Sectrakoncernens långsiktiga finansiella mål ligger fast och är i prioritetsordning:

  1. Stabilitet: Soliditeten ska vara minst 30 procent.  
  2. Lönsamhet: Rörelsemarginalen ska vara minst 15 procent.
  3. Tillväxt: Rörelseresultatet per aktie ska växa med minst 50 procent över en femårsperiod.

Att hjälpa kunderna att effektivisera och förbättra vården av patienter och öka cybersäkerheten i viktiga samhällsfunktioner är Sectras största bidrag till ett mer hållbart samhälle. Med samtliga ekonomiska mål uppfyllda är ambitionen att fortsätta växa långsiktigt. Hög kundnöjdhet, bra lönsamhet och långa kundkontrakt har lagt en stadig grund för bolagets tillväxt.

Denna gång har vi valt att göra en djupdykning i största affärsområdet Imaging IT Solutions, men vi har även andra spännande möjligheter. Vi kommer översiktligt att belysa även dessa områden och våra finansiella mål. Fokus ligger fortsatt på långsiktig tillväxt, där vi ser de två finansiella målen soliditet och rörelsemarginal som hygienfaktorer. Vi ska återinvestera den vinst vi genererar över 15 procent operativ marginal i tillväxtmöjligheter – en strategi som historiskt varit mycket lyckosam för företagets aktieägare, säger Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB.

Presentationer och talare

Programmet finns tillgängligt på www.sectra.com/cmd2019. Presentationerna kommer att spelas in och publiceras på Sectras hemsida www.sectra.com/investor senast den 22 januari. Språk: engelska.

Förutom Torbjörn Kronander, koncernchef och vd, kommer presentationer även att ges av:

Marie Ekström Trägårdh, vd Sectra Imaging IT Solutions och vice vd Sectra AB

Fredrik Gustavsson, CTO och Chef Pre-Sales/Product Marketing Sectra Imaging IT Solutions

Elin Kindberg, Senior Product Manager Digital Pathology Sectra Imaging IT Solutions

Claes Lundström, forskningschef Sectra AB och docent vid Linköpings Universitet

Anna Bodén, Biträdande verksamhetschef och specialistansvarig läkare, Klinisk patologi vid Linköpings universitetssjukhus och Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet

Images