Kommentar från Sectra angående Lumito

Med anledning av Lumitos pressrelease från den 18/2 2021 och 21/2 2021 lämnar Sectra nedanstående information och avser inte lämna ytterligare kommentarer i ärendet.

Uppdaterad: 22/2 2021, klockan 14:10

Avtal och relation:

Sedan cirka 3–4 år tillbaka har Lumito utvecklat en ny skanner samt tillhörande så kallat infärgningspreparat för patologibilder. Detta innebär inläsning av mikroskopiska preparat från ett mikroskopiglas till digitalt format.

Sectra är å sin sida världsledande inom hantering av digitala patologibilder, och Lumito har för att kunna hantera sina bilder köpt en cloud-baserad bildhanteringstjänst (Sectra PACS On Demand) som Sectra erbjuder mindre kunder. Detta är givetvis en positiv sak för Sectra, men dock en relativt liten affärsrelation mellan en leverantör och köpare.

Detta köpeavtal signerades av båda parter under den 17/2–2021. Sectra PACS On Demand levereras internationellt av Sectras danska dotterbolag, Sectra Danmark A/S.

Händelseförlopp:

Eftersom Sectra dominerar marknaden för bildhanteringssystem för patologi så skickar så gott som alla tillverkare av skannrar, alltså de system som digitaliserar mikroskopibilder, sina bilder till Sectra för att se om vi kan ta emot dem. Det har även Lumito gjort under hösten 2019. Sectra har då konstaterat, och meddelat Lumito, att deras bilder inte gick att läsa av Sectra utan att vi modifierar vårt system, något som vi inte gjort eller avser göra innan Lumito har system ute på marknaden eller denna anpassning efterfrågas av kunder.

I slutet av 2020 kontaktade Lumito Sectra och frågade om vi kunde göra en gemensam pressrelease om samarbete. Något som Sectra nekade till eftersom vi inte har något samarbete.

Lumito önskade, trots att deras bilder inte kan tas emot eller hanteras av Sectras system, ändå köpa in sig i cloudtjänsten PACS On Demand. Sectra hade inga synpunkter på det, Lumito kan ju ändra sitt bildformat till ett något mer standardiserat format som kan läsas av Sectra. Detta köpeavtal signerades av båda parter den 17/2.

Dagen efter, torsdagen den 18/2, skickade Lumito ut en pressrelease om ”samarbete” med Sectra som Sectra inte godkänt eller haft möjlighet att reagera på innan den redan var publicerad.

Under helgen blev Sectras vd Torbjörn Kronander kontaktad av en journalist på Dagens Industri som undrade över pressreleasen, varpå Torbjörn svarade som det var. Att detta inte kändes seriöst och att det inte finns något samarbete utöver ett rent köp av en av Sectras produkter. Artikeln publicerades på Dagens Industri på nätet på söndagskvällen.

Sent på söndagskvällen gick Lumito ut med en ny pressrelease om att samarbetet inte gällt Sectra utan Sectras danska bolag, Sectra Danmark A/S. Detta gör dock ingen skillnad i sak. Det finns inget mer samarbete mellan Sectra Danmark A/S och Lumito än vad som beskrivits ovan.

Sectra vill påpeka att vi inte har några kommentarer, synpunkter eller åsikter om kvalitet eller affärspotential för Lumitos lösningar. Vi har dock inget samarbete med företaget utöver det som beskrivits ovan och om ett företag vill vara kund hos Sectra är det något vi givetvis välkomnar.