News and press releases

Latest news

Sectra får order på regionsövergripande lösning för digital patologi i Storbritannien

Linköping – 30 maj, 2019 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://sectra.com/) (STO: SECT B) ingår ett femårigt avtal med North Tees and Hartlepool NHS Foundation Trust för att leverera en regional lösning för digital patologi till tio vårdregioner inom Northern Cancer Alliance. Lösningen skapar förutsättningar för en effektivare cancervård genom att patologerna får snabb tillgång till patologibilder samt möjlighet att digitalt dela dem och relaterad information mellan avdelningar och sjukhus.

2019-05-30
|
Medical Systems
Sectras bokslutskommuniké 2018/2019: Fjärde kvartalets orderingång dubblerad och det operativa resultatet ökar med 15 procent

Pressmeddelande – Linköping den 28 maj, 2019 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://investor.sectra.com/) (STO: SECT B) växer på marknaderna för medicinsk IT och cybersäkerhet. Framgångarna bygger på hög kundnöjdhet och har sin grund i bolagets företagskultur, innovation och långsiktighet. Omfattande, långa kundkontrakt och tillväxtområden som börjar ta fart har bidragit till rekordhög orderingång. Samtliga finansiella mål är uppfyllda. Mot bakgrund av den goda utvecklingen och bolagets starka finansiella position föreslås att årsstämman beslutar att 4,50 kronor per aktie överförs till aktieägarna genom ett inlösenprogram.

2019-05-28
|
Financial Information
Sectra levererar digital lösning för effektivare cancervård till Region Skåne

Linköping – 14 maj, 2019 – Region Skåne har börjat granska vävnadsprover digitalt i stället för i mikroskop genom att utöka användningen av sin befintliga IT-lösning för att hantera medicinska bilder från medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://sectra.com/) (STO: SECT B). De fyra patologiavdelningarna i Region Skåne får därmed ett helt digitalt granskningsarbetsflöde utan papper och glas. Utökningen innebär att läkarna får tillgång till patologibilderna inom hela regionen. Därmed kan kapacitet och kompetens nyttjas effektivare mellan sjukhus. Det gör också att vården blir mer jämlik då patienter får likvärdig tillgång till specialister oavsett vilket sjukhus de vårdas på.

2019-05-14
|
Medical Systems
Inbjudan till presentation av Sectras bokslutskommuniké den 28 maj

Linköping – 10 maj, 2019 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://investor.sectra.com/) (STO: SECT B) publicerar sin bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018/2019 den 28 maj 2019. Med anledning av detta bjuder Sectra in analytiker, investerare och press till en presentation av den finansiella rapporten.  

2019-05-10
|
Financial Information
Holländskt sjukhus väljer Sectra som leverantör för att hantera medicinska bilder

Linköping – 17 april, 2019 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://www.sectra.com/) (STO: SECT B) har signerat ett tioårigt kontrakt med holländska sjukhuset Deventer. Kontraktet omfattar IT-lösning för att hantera röntgenbilder, Sectra PACS, på deras avdelningar för radiologi och nuklearmedicin. Lösningens prestanda tillsammans med dess funktionalitet skapar förutsättningar för att effektivisera granskningen av medicinska bilder vilket förbättrar vården av patienterna. 

2019-04-17
|
Medical Systems
Första danska vårdregionen att digitalisera patologin fullt ut väljer Sectra

Linköping – 15 april, 2019 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://www.sectra.com/) (STO: SECT B) har fått order på patologilösning av den danska vårdregionen Syddanmark. IT-lösningen för att hantera vävnadsprover digitalt kommer göra det möjligt för patologerna på regionens fyra sjukhus att granska och samverka kring fall på ett sätt som inte är möjligt med mikroskop. Det kommer öka effektiviteten i primärdiagnostiken vilket leder till förbättrad cancervård.

2019-04-15
|
Medical Systems
Kanadensiskt sjukhus väljer Sectras IT-lösning för medicinsk bildhantering

Linköping – 10 april, 2019 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://www.sectra.com/) (STO: SECT B) har fått en order på IT-lösning för att hantera radiologibilder, Sectra PACS, från kanadensiska vårdgivaren Trillium Health Partners. Lösningen ger radiologer på samtliga tre sjukhus tillgång till medicinska bilder och en komplett patientöversikt från ett och samma system vilket leder till effektivare vård. 

2019-04-10
|
Medical Systems
Sectra förser elva vårdorganisationer i Australien med gemensam plattform för radiologi

Linköping – 9 april, 2019 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://www.sectra.com/) (STO: SECT B) har ingått ett 13-årigt avtal med New South Wales Ministry of Health (NSW Health) i Australien som beställer Sectras IT-lösning för att hantera radiologibilder. NSW Health är Australiens största offentliga vårdsystem och med den nya lösningen får elva vårdorganisationer en gemensam plattform för radiologibilder. I och med det kan de enkelt dela bilder och information mellan såväl sjukhus som olika avdelningar vilket bidrar till bättre patientvård. 

2019-04-09
|
Medical Systems
Sectras höga kundnöjdhet ger fransk PACS-affär

Linköping – 20 mars, 2019 – Den franska vårdgivaren Centre d’Imagerie Médicale de l’Hôpital Privé d’Antony beställer IT-lösning för att hantera radiologibilder (PACS) från medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://www.sectra.com/) (STO: SECT B). Läkare kommer därmed få tillgång till en lösning med hög systemtillgänglighet och som har verktyg utvecklade för att effektivisera granskningen och svarsskrivning. 

2019-03-20
|
Medical Systems
Vårdregioner krypterar känslig kommunikation med Sectras försvarscertifierade smartphone

Linköping, Sverige – 12 mars, 2019 – Cybersäkerhets- och medicinteknik-företaget Sectra (https://www.sectra.com/) (STO: SECT B) har levererat sin säkra smartphone, Sectra Tiger/R, till två svenska vårdregioner. Med Sectras lösning kan regionerna kommunicera känslig eller sekretessbelagd information på ett säkert sätt, såväl inom organisationen som med centrala myndigheter.

2019-03-12
|
Medical Systems
Sectras niomånadersrapport 2018/2019: Sectra växer med nöjda kunder – topprankas för sjätte året i rad

Pressmeddelande – Linköping den 6 mars, 2019 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://www.sectra.com/investor) (STO: SECT B) växer på marknaderna för medicinsk IT och cybersäkerhet. Framgångarna bygger på hög kundnöjdhet och har sin grund i bolagets företagskultur, innovation och långsiktighet. Med samtliga finansiella mål uppfyllda prioriterar Sectra för närvarande tillväxt i befintliga produktområden och marknader.

2019-03-06
|
Financial Information
Inbjudan till presentation av Sectras niomånadersrapport den 6 mars

Linköping – 26 februari, 2019 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://www.sectra.com/investor) (STO: SECT B) publicerar sin delårsrapport för perioden maj 2018–januari 2019 den 6 mars 2019. Med anledning av detta bjuder Sectra in analytiker, investerare och press till en telefonkonferens/audiocast.  

2019-02-26
|
Financial Information
Holländskt universitetssjukhus väljer Sectras digitala patologilösning för primärdiagnostik

Linköping – 19 februari, 2019 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://www.sectra.com/medical/) (STO: SECT B) får beställning av holländska universitetssjukhuset Radboudumc på IT-lösning för att digitalt granska patologibilder. Med lösningen kommer patologer kunna granska och samverka kring undersökningar på ett sätt som inte är möjligt med mikroskop. Det skapar förutsättningar för ökad effektivitet inom primärdiagnostiken och bidrar till en förbättrad cancervård.

2019-02-19
|
Medical Systems
Sectra har branschens nöjdaste kunder i USA för sjätte året i rad

Linköping – 31 januari, 2019 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectras (https://www.sectra.com/) (STO: SECT B) IT-lösning för att hantera radiologibilder, Sectra PACS, fortsätter att rankas som nummer ett av amerikanska kunder. Med en toppnotering på 94 på en hundragradig skala tilldelas Sectra det prestigefulla priset ”Best in KLAS (https://klasresearch.com/report/2019-best-in-klas-software-services/1473)” för sjätte året i rad. Bakom utmärkelsen står det amerikanska analysföretaget KLAS som årligen utför kundnöjdhetsmätningar för IT-system inom sjukvården. Med ett ökande antal kunder av Sectra VNA inkluderades Sectra i år även i rapporten för multimediaarkiv*.

2019-01-31
|
Medical Systems
Förändring av antalet utestående aktier i Sectra under januari månad

Pressmeddelande – Linköping den 31 januari 2019 – Antalet utestående aktier i Sectra (https://www.sectra.com/investor/) AB (publ) (STO: SECT B) har under januari månad ökat med 233 202 aktier av serie B. Därmed uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 38 352 871 den 31 januari 2019.

2019-01-31
|
Financial Information
Sectras kapitalmarknadsdag – fokus på affärsområde Imaging IT Solutions

Linköping – 17 januari 2019 – I dag arrangerar medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (http://www.sectra.com/investor) (STO: SECT B) en kapitalmarknadsdag i Linköping. Temat för eventet är Sectra i dag och tre år framåt inom bolagets största affärsområde Imaging IT Solutions.

2019-01-17
|
Financial Information
Sectra får order på IT-lösning för mammografi av amerikanska vårdgivaren Charlotte Radiology

Linköping – 10 januari, 2019 – Den amerikanska vårdgivaren Charlotte Radiology i North Carolina beställer medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectras (https://www.sectra.com/) (STO: SECT B) lösning för bröstdiagnostik (Sectra PACS) till sina 15 bröstcentrum. Med Sectras lösning kommer radiologerna kunna granska bilder från olika modaliteter vid en och samma arbetsstation. Det möjliggör effektivare arbetsflöde och förbättrad cancervård.

2019-01-10
|
Medical Systems